ข้อควรรู้ในการสั่งสินค้าจากจีนมาขาย

สั่งสินค้าจากจีน

ปัจจุบันคนหันมาทำอาชพอิสระกันมากขึ้นเนื่องจากอาชีพอิสระนั้นทำให้พวกเขาสามารถทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างพร้อมกันได้ อีกทั้งยังมีเวลาเป็นของตนเอง และหนึ่งในอาชีพอิสระที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคืออาชีพขายสินค้าออนไลน์ โดยสินค้าที่นำมาขายก็จะมีทั้งแบบที่ผลิตเอง หรือสั่งจากที่อื่นมาขาย และสินค้าที่นิยมขายนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นการสั่งสินค้าจากจีน ซึ่งการสั่งสินค้าจากจีนนั้นถือว่าเป็นการช่วยเจ้าของกิจการลดต้นทุนสินค้าได้เป็นอย่างดี จึงทำให้คนนิยมสั่งจากจีนกันมากขึ้น ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อควรระวังหรือเรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าจากจีนมาขายว่าเราต้องรู้และระวังตัวในเรื่องอะไรบ้าง

สิ่งที่ควรรู้ในการสั่งสินค้าจากจีนมาขาย

มาดูกันว่าในการสั่งสินค้าจากจีนมาขายนั้นเราควรรู้ในเรื่องอะไรกันบ้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตควรทราบเรื่องเหล่านี้ก่อนทำการสั่งสินค้าจากจีนมาขาย

  • สิ่งที่ควรรู้อย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าเราจะขายสินค้าอะไร สินค้าที่ขายนั้นมีกระแสมากพอมั้ย นอกจากนั้นเราจะต้องรู้ว่าสินค้าที่เราจะนำมาขายนั้นมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ซึ่งหากเรารู้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำให้สินค้าที่เราจะนำเข้ามาขายนั้นขายได้อย่างง่ายดาย ลองคิดกลับกันดูว่าหากเราขายสินค้าโดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เลยก็อาจจะทำให้สินค้าเราขายไม่ได้ และเกิดปัญหาต่อต้นทุนในที่สุด
  • สิ่งที่ควรรู้อย่างต่อมาคือเราต้องรู้ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของตนเอง ซึ่งช่องทางในการขายของแต่ละคนมักจะต่างกันออกไป บางคนมีหน้าร้านและทำขายออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย บางคนขายแค่ในโซเชียลมีเดียอย่างเดียว หรือบางคนอาจจะลงขายทั้งหน้าร้าน ทั้งโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ร่วมด้วย ดังนั้นเราต้องทราบช่องทางการขายของเราและจัดสรรมันให้รวดเร็วและพร้อมต่อการขายให้มากที่สุด
  • สิ่งที่ควรรู้อย่างต่อมาในการสั่งสินค้าจากจีนมาขายนั้นเราต้องรู้และเลือกวิธีการสั่งของจากชิปปิ้งที่เหมาะสมกับตนเอง โดยในการสั่งของผ่านชิปปิ้งนั้นสามารถเลือกวิธีการสั่งได้ 2 แบบคือ ชิปปิ้งที่มีบริการในการสั่งสินค้าให้และนำส่งสินค้าให้ด้วย กับ ชิปปิ้งที่มีบริการแค่นำส่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งทั้งสองแบบก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน ผู้ขายต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการเลือกสั่งสินค้า

นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่ควรรู้อีกมากมายก่อนที่จะทำการสั่งสินค้ามาขาย ซึ่งหากเราเลือกที่จะทำอาชีพด้านนี้แล้วก็ต้องหมั่นศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนทำการตัดสินใจ