ก่อนที่จะส่งของขนาดใหญ่ มีสิ่งใดบ้างที่ควรรู้

ส่งของขนาดใหญ่

ในการส่งของขนาดใหญ่นั้นจะมีขั้นตอนการส่งที่ทำให้ผู้ส่งสินค้าต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง เพื่อไม่ให้สินค้าชำรุดเสียหายขึ้นมา ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม หากส่งสินค้าได้ไม่ดีก็อาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายได้ แล้วส่งผลต่อบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่ง ในบทความจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มส่งของขนาดใหญ่ว่ามีอะไรบ้าง

ก่อนส่งของขนาดใหญ่ต้องรู้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องรู้และพิจารณาก่อนที่จะทำการส่งของขนาดใหญ่นั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ข้อ โดยสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้

  • สินค้าต้องมีขนาดที่ชัดเจน ซึ่งน้ำหนักและขนาดสินค้าที่จะทำการส่งนั้นมีความสำคัญมาก เพื่อให้รู้ว่าสินค้าชนิดไหนต้องใช้หีบห่อประเภทใด แล้วต้องขนส่งด้วยวิธีไหนจึงจะเหมาะสม หากเป็นสินค้าขนาดใหญ่จะต้องเสียภาษีมากกว่าสินค้าขนาดเล็ก อีกทั้งต้องรักษาความปลอดภัยให้ดี ซึ่งจำเป็นต้องส่งแบบพิเศษเพื่อให้สินค้าไม่เกิดความเสียหายระหว่างที่กำลังส่ง
  • การแพ็คสินค้าที่จัดส่ง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก หากรู้ประเภทหรือขนาดของสินค้าแล้ว สิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างก็คือวิธีการแพ็คสินค้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดส่ง หากสินค้าที่ต้องส่งแตกหักง่ายต้องแพ็คด้วยกระดาษหรืออุปกรณ์กันกระแทกอีกชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าแตกหักระหว่างการส่ง
  • บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้า หลังจากที่รู้ว่าสินค้ามีขนาดเป็นอย่างไรแล้วเป็นสินค้าประเภทใด สิ่งที่ควรรู้ต่อไปก็คือวิธีการแพ็คสินค้า โดยเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับแพ็คสินค้าให้เหมาะกับประเภทสินค้านั้น ๆ รวมถึงความปลอดภัยในการส่ง เพื่อป้องกันสินค้าจากแรงกระแทก ยกตัวอย่างเช่น กล่องเหล็ก, กล่องแบบหนาพิเศษ, กล่องลูกฟูกชนิดแข็ง และกล่องอื่น ๆ ซึ่งต้องเป็นก่องที่มีความแข็งแรง มีคุณภาพ
  • อุปกรณ์ที่ใช้ส่งสินค้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การส่งของขนาดใหญ่มีความสะดวกยิ่งขึ้น ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้า ทำให้การจัดส่งเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน แข็งแรง ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการยกสินค้าขึ้นรถได้โดยไม่ติดขัด
  • มีการระบุถึงสินค้าที่ส่งว่าเป็นสินค้าประเภทใด เพื่อให้การจัดส่งมีความราบรื่นแล้วไม่เกิดความเสียหายของสินค้าอันนำไปสู่การฟ้องร้องของผู้บริโภค ทำให้การขนส่งมีความระมัดระวังมากกว่าเดิม
  • มีการตรวจสถานะของสินค้าเป็นประจำ เพื่อไม่ให้สินค้าตกค้างอยู่จุดใดนานเกินไป ลูกค้าควรโทรหาบริษัทขนส่งเมื่อเกิดปัญหาการส่งของช้าหรือตรวจปัญหาของตัวพัสดุที่นำมาส่ง อีกทั้งทีมงานยังคอยบริการตอบคำถามลูกค้าได้ทุกข้อ

จะเห็นได้ว่า การส่งของขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญที่กล่าวถึงทั้ง 6 ข้อนี้มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและการฟ้องร้องของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นได้